duurzaamheid

Bezoek MU Plotting Patterns

Afgelopen vrijdag 19 januari was ik dankzij een initiatief van een van mijn collega’s op bezoek bij het MU in Eindhoven. Momenteel staat de expositie ‘Plotting Patterns’ centraal in hun ruimte. Introductie We ontvingen eerst een introductiepraatje van de programmabeheerders en medewerkers betrokken bij de huidige expo. We kregen info over de oprichting van het […]

In gesprek met de Think Now Foundation

In toenemende mate vindt duurzaamheidseducatie een plekje in het onderwijs. En dat is, gezien de klimaatuitdaging, geen dag te vroeg. Toch kan men zich afvragen of duurzaamheidseducatie niet verder verankerd zou moeten worden in het onderwijs. Think Now heeft als doelstelling “(…) het maatschappelijke debat over duurzaamheids-educatie in het Nederlandse onderwijssysteem openbreken, met als doel […]

Duurzaamheid integraal in het curriculum

Momenteel ben ik mezelf steeds meer aan het oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om duurzaamheid en leren over circulariteit integraal in mijn eigen curriculum te verwerken. Ik kwam twee interessante initiatieven tegen. SDGatSchool.be De SDG’s (sustainable development goals) zijn zeventien doelen die vanuit de UN op zijn gesteld en houvast geven voor het […]

Schuiven naar boven