onderzoek

Bijgewoonde presentatie collega

Onlangs woonde ik een presentatie bij van mijn collega die bezig is geweest met pedagogische professionalisering. Hiervoor heeft ze onderzoek gedaan. Heel interessant en graag vertel ik daar wat over in dit stukje. LiteratuuronderzoekMijn collega vertelt eerst wat over haar literatuuronderzoek en plaatst zo haar bevindingen in een breder perspectief. Sinds twee jaar zijn we […]

Verslag Kennisfestival 2024

Eind mei stond ik op een door onze eigen school georganiseerd kennisfestival. Hier presenteerde ik mijn proeftuin en onderzoek naar leesplezier en -bevordering. Het was een leuke middag en kans om met mijn collega’s in gesprek te gaan over allerlei onderwijsontwikkelingen die spelen. Een relaas! Keynote van Danae Bodewes Danae Bodewes (spreek uit: daa-nee boo-DEEWus) […]

Werkbezoek aan Mind Labs Tilburg

Op 13 juni had ik met collega’s een werkbezoek aan Mind Labs Tilburg. Een inspirerende ervaring met een goed verhaal. Wat is Mind Labs?Mind Labs is een instelling gevestigd naast de LocHal in in Tilburg. Mind Labs herbergt tal van labs waarbij interactieve tech kan worden ingezet voor fundamenteel en toegepast onderzoek, zoals voor in […]

Schuiven naar boven