Docentenavond vo/mbo artificial intelligence

Op 28 september 2023 nam ik deel aan een boeiende avond georganiseerd door Netwerk en Meetup010. De avond was gevuld met inspirerende momenten, informatieve sessies en bovenal, een leuke kans om mijn kennis over AI te vergroten. Wat neem ik mee van deze avond?

Inloop

De avond begon om 17:00 met een inloop tot aan 18:00. Ik sprak met verschillende docenten uit verschillende hoeken. Erg leuk om de onderwijsuitdagingen van AI vanuit verschillende kanten belicht te zien. Om 18:00 werd de avond officieel geopend met een introductie door Netwerk en Meetup010.

Lezing over AI door Eric Kalsbeek
De kickoff van de avond werd gedaan door spreker Eric Kalsbeek, zelf van huis uit motion designer & 3D Artist. Eric opende met zijn met HeyGen gecreëerde AI-versie van hemzelf. Hoewel duidelijk was dat het om een AI ging (te merken aan de monotone stem en vreemd uitziende ogen) was het resultaat verbluffend. Verder vervolgde toen zijn presentatie over de basics van AI en nam ons in vogelvlucht mee door de tijd van 1950 naar nu. Al gauw accelereerde hij naar de meer filosofische kanten (negatief en positief een diepgaand begrip van de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Diverse interactieve momenten kwamen aan bod. Zo was er een ‘real or fake’ quiz, waarbij je je hand moest opsteken als je dacht dat een foto echt was. Als je je hand niet opstak, betekende dat dat je dacht dat het beeld nep was, en dus gegenereerd was met AI. De conclusie van die quiz was uiteindelijk dat het herkennen van AI-beeld in toenemende mate echt heel lastig, laat staan – voor het blote oog – onmogelijk is. En dat heeft natuurlijk reële gevolgen voor hoe wij de ‘werkelijkheid’ waarnemen.

Kalsbeek legde daarna de focus op hoe AI de reële economie momenteel beïnvloedt. Zo gaf hij bekende voorbeelden van de staking van de Writers Guild of America, maar ook hoe Disney momenteel van nieuwe acteurs vereist dat ze een digitale scan van zichzelf laten maken.

De impact op de banenmarkt door AI is daarmee volgens Kalsbeek een vaststaand feit. Hij stelde vervolgens dat er in de toekomst daarom mogelijk meer vraag naar generalistische denkers komt, omdat de specialistische vaardigheden ook uit kunnen worden gevoerd door generatieve AI-applicaties.

Om dat kracht bij te zetten gaf Eric ook voorbeelden van hoe hij, als creatieve professional, generatieve AI-tools gericht inzet om zijn productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld met behulp van contentcreatie, het bedenken van ideeën en concepten en om dingen samen te vatten. Vaak gebruikt hij ook steeds meer Bing, het ”vroeger het domme broertje van Google”. Maar met de megainvestering van Microsoft in OpenAI, is Bing momenteel de zoekmachine die exclusief gebruik mag maken van de AI-algoritmes van ChatGPT. Kort door de bocht was dit een van de directe aanleidingen van de ‘code rood’ begin 2023 bij het hoofdkwartier van Google. Bijkomend voordeel van Bing is dat je met Bing het recente internet kunt bestrijken: ChatGPT is namelijk maar getraind tot en met 2021. Daarna weet ChatGPT het even niet meer.

Kalsbeek wijdde ook een deel van zijn keynote aan het onderwijs. Zo liet hij AI-chatbots zoals Khanmigo, van het welkbekende Khanacademy de revue passeren. Hij was optimistisch gestemd over het potentieel van AI om docenten te ondersteunen bij repetitief werk, zodat ze meer tijd zouden hebben voor de student of leerling. Hij hoopt vooral dat AI een hulpvaardige assistent in de klas wordt.

“De kunst van de prompt is heel belangrijk.”

Eric kalsbeek

Verder pronkte Kalsbeek nog met een aantal video’s die hij gemaakt had met onder andere HeyGen en Fabler. Daarbij benadrukte hij het belang van het prompten als vaardigheid voor studenten en leerlingen. “De kunst van de prompt is heel belangrijk,”Niettemin was het belangrijk om veel kennis te hebben van zaken zoals kunst, om bijvoorbeeld de juiste prompts voor creatieve style transfers te kunnen realiseren. Hoe gedetailleerde je daarbij kunt zijn, hoe beter het resultaat doorgaans is. Zo kun je bij je prompt nadenken over emotie, format en stijl.

Een style transfer is overigens wanneer je de stijl van een bepaald werk of kunstenaar overzet naar een ander werk, bijvoorbeeld de Mona Lisa in de schilderstijl van Van Gogh. Ook gaf hij een voorbeeld van outpainting, oftewel het laten genereren van beeld om een bestaand visueel werk, zoals een schilderij, heen. Het Meisje met de Parel is een bekend werk, maar generatieve AI is in staat om een geloofwaardige omgeving te creëren.

Voorbeeld van Outpainting, waarbij een bestaand kunstwerk, Het Meisje met de Parel, van Johannes Vermeer, voorzien is van een vrij geloofwaardige omgeving, in dit geval een huis. Bron: www.seriouslyphotography.com

Kort door de bocht zegt Kalsbeek, “Je fantasie is je limiet”.

“Je fantasie is je limiet”

ERic Kalsbeek

Kalsbeek haalde verder een rapport aan van McKinsey & Company, The Economic Potential of Generative AI: The next productivity frontier, 68 pagina’s tellend rapport over hoe AI onze economie in de nabije toekomst richting geeft. En vanzelfsprekend heeft dit weer invloed op het onderwijs dat we geven. Eén van de conclusies uit het rapport is dat AI onze productiviteit aanzienlijk gaat verhogen en dat het alle sectoren raakt. Dat laatste benadrukte Kalsbeek ook nadrukkelijk.

Q&A

Aan het einde van Erics presentatie was er de mogelijkheid om hem vragen te stellen. Onder meer een docent tekenen gaf aan dat hij erg bezorgd was over zijn vak. Hij zag zijn vak niet direct verdwijnen, maar zag wel beren op de weg omdat, bij alleen de focus op het eindresultaat, er problemen zouden ontstaan bij het toetsen/examineren. Er ontstonden nog andere interessante discussies, maar uiteindelijk was Eric ook benieuwd naar wat docenten bezighield en welke kansen en mogelijkheden zij zagen.

Workshop

Na de lezing stonden tal van laptops klaar met ChatGPT, StableDiffusion en MidJourney. Er lagen ook opdrachten klaar voor de deelnemers om uit te proberen. De hands-on ervaring bood mij de kans om kennis toe te passen en actief deel te nemen aan praktische oefeningen. Medewerkers van Digital Playground liepen rond om te helpen.

[dit artikel is deels geschreven met behulp van generatieve AI]

Docentenavond vo/mbo artificial intelligence
Schuiven naar boven