schrijfvaardigheid

Choose Your Own Adventure als creatieve werkvorm

‘Choose your own adventure’, ook wel CYOA, is een verhaaltype waarbij de lezer van een boek de keuze krijgt hoe het verhaal verloopt (en afloopt). Vaak kun je bij cruciale momenten in het verhaal je personage een bepaalde keuze laten maken, bijvoorbeeld: ‘Jason komt aan bij een kruising, hij kan linksaf of rechtsaf.’ Veel mensen […]

Schuiven naar boven