persoonlijke voornaamwoorden

Genderneutraliteit en taal in onze maatschappij en in de klas

Genderperceptie is steeds vaker een vraagstuk op scholen en onze maatschappij. Dit geldt bijvoorbeeld voor de omgang met leerlingen en studenten die genderneutraal of intersekse zijn. Genderneutrale personen identificeren zich niet op sociaal, cultureel en psychologisch vlak met mannen of vrouwen. In de genderexpressie (hoe ze zich naar de buitenwereld presenteren) wordt dit soms duidelijk […]

Schuiven naar boven