gebruikersrechten

Gebruikersrechten en DALL-E

ChatGPT is vandaag de dag alom bekend als de megaslimme chatbot waarmee leerlingen hun huiswerk snel maken en waarmee je je WOZ-bezwaarbrief schrijft. DALL-E (spreek uit: dah-lie) is de evenknie van ChatGPT waarmee je door instructies te geven (prompts) kunt vragen om een afbeelding te genereren. Als je bijvoorbeeld de prompt ‘digital art of a […]

Schuiven naar boven