EFL

Het verhaal van de student als basis voor gepersonaliseerd leren

Op dit moment ben ik bezig om mezelf te verdiepen in het werk van Ruud Duvekot die in 2016 een proefschrift schreef over EVC’s en gepersonaliseerd leren. Hij kwam tot de conclusie dat het bruggenbouwend gesprek tussen die behaalde competenties en de student vaak niet plaatsvond. En dat is vaak jammer, want het is op […]

Schuiven naar boven